JUMAL AHMAD - Islamic Character Development

Menyingkap Tabir Tragedi Karbala

Menyingkap Tabir Tragedi Karbala

Menyingkap Tabir Tragedi Karbala – Sejarah merupakan potret kehidupan masa lampau yang patut ditelaah dan ditadaburi. Ibnu Khaldun (W. 808 H) dalam Muqaddimah-nya mengatakan, tujuan dari membaca sejarah bukanlah sebagai …

Read more