Imam Al-Ghazali dan Tasawuf

Imam Al-Ghazali dan Tasawuf

Terdapat salah faham terhadap ilmu tasawuf. Salah faham ini melahirkan tuduhan sesat yang bersumber dari tidak faham hakikat tasawuf yang terkait dengan syariah. Syariah pada taraf sempurna adalah hakikat dan intisari tasawuf, dijalankan sempurna bukan sekedar dzhahir tapi juga mementingkan fiqih batin. Syariah dan tasawuf memiliki kaitan kuat yang tidak dapat dipisahkan. Jika pisah, maka … Baca Selengkapnya

Imam Al-Ghazali dan Tuduhan Kemunduran Sains Islam

Teori umum yang diterima banyak orang dalam sejarah Islam bahwa setelah mengalami masa keemasan (golden age) selama 500 tahun, dunia Islam menjadi mercusuar pergolakan renaissance di Eropa. Dunia Islam masuk masa ‘keterbelakangan’ sains ‘period of stagnation’ dalam waktu yang cukup lama. Masa keemasan adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan … Baca Selengkapnya

Imam Al-Ghazali dan Ilmu Hadis

imam al-ghazali

Pernyataan bahwa kitab Ihya banyak memuat hadis dhaif gugur karena hadis dhaif dapat diamalkan dalam peringkat fadhail, dan Ihya’ banyak membahas raqaiq yang termasuk fadhailul amal.

Pembelajaran Al-Ghazali terhadap dua kitab shahih di atas justru menunjukkan sosok Al-Ghazali sebagai ulama sungguhan. Kebesaran namanya tidak menghalangi untuk terus belajar kepada ulama yang dinilai memiliki otoritas.