Haji di Karbala Bukan Hoax

​Allah swt memberikan nikmat yang besar kepada umat Islam di hari raya Idul Adha ini, pertama dengan penyembelihan hewan qurban dan kedua Allah swt telah menyingkap kesesatan Syiah di khalayak umum. 

Berita yang sudah tersebar ini bukan hoax atau kebohongan, bahwa Iran iri dengan Saudi yang menerima banyak devisa dari penyelenggaraan haji, dan Iran ingin mengubah prosesi haji di Karbala juga bukan hoax atau berita bohong. 

Karbala menurut Syiah adalah tanah yang suci dan diberkahi dan karbala menjadi tanah paling mulia di Surga. 

Dalam buku Kamil az-Ziyarat, Ibnul Quluwiyah, hlm. 450 disebutkan: “Allah akan jadikan Karbala sebagai tanah paling mulia di surga, dan tempat yang paling afdhal, yang akan diberikan oleh Allah, untuk dihuni para wali-Nya di surga.”

Syiah memusuhi jamaah haji, mari simak, bagaimana semangat ulama mereka untuk memusuhi jamaah haji,

Pertama, mereka menceritakan mimpi Ja’far as-Shodiq,

كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة

Seolah aku bersama Humran bin A’yun dan Maisar bin Abdul Aziz, keduanya sedang mengibas-ngibaskan pedang ke arah manusia antara shafa dan marwah. (Bihar al-Anwar, al-Majlisi, 53/40)

Kedua, memotong tangan dan kaki jamaah haji

كيف بكم (يعني الحجبة على الكعبة كما يعبر النص) لو قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة، ثم يقال لكم: نادوا نحن سراق الكعبة

Bagaimana kalian – wahai para manusia yang berlindung di Ka’bah – andai tangan kalian dan kaki kalian dipotong, lalu digantung di Ka’bah. Kemudian kalian diseru, “Teriakkan, kami pencuri Ka’bah.” (al-Ghaibah, karya an-Nu’mani, hlm. 156).

Mereka juga mengatakan tentang kehadiran Mahdi versi Syiah,

إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام … وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة، وكتب عليها: هؤلاء سرقة الكعبة

Apabila Mahdi datang, dia akan membongkar masjididl haram… memutus tangan-tangan bani syaibah dan digantung di ka’bah. Lalu ditulis di sana,  “Mereka para pencuri Ka’bah.” (al-Irsyad al-Mufid, hlm. 411)

Ketiga, setiap harta ahlus sunnah, halal bagi syiah. Siapa yang mendapatkannya, maka 1/5 diserahkan ke Imam Syiah.

 Para tokoh mereka mengatakan,

خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس

Ambillah harta an-Nashibah (gelar yang diberikan syiah untuk ahlu sunah) dimanapun kalian mendapatkanya, dan serahkan 1/5 untuk kami. (Tahdzib al-Ahkam, at-Thusi, 1/384).

Di tempat lain, mereka menyatakan,

مال الناصب وكل شيء يملكه حلال

Harta milik an-Nashibah dan semua yang mereka miliki, itu halal (untuk dirampas). (Wasail as-Syiah, al-Amili, 11/60)

Keempat, menuduh jamaah haji sebagai anak zina

Dalam salah stau rujukan pokok syiah, kitab al-Wafi, dinyatakan,

إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين بن علي عشية عرفة قبل نظره إلى الموقف؛ لأن في أولئك (يعني حجاج بيت الله) أولاد زناة وليس في هؤلاء أولاد زنا

Sesungguhnya Allah terlebih dahulu melihat para peziarah kuburan Husain bin Ali di siang hari arafah, sebelum Allah melihat ke tempat wukuf. Karena mereka (para jamaah haji) adalah anak-anak zina, sementara para peziarah ini tidak ada yang statusnya anak hasil zina. (al-Wafi, 2/221).

Kelima, Hajar Aswad harus pindah ke Karbala

Dalam salah satu kitab rujukan mereka, al-Wafi, al-Kasyani menyatakan,

يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب أحد من فضل مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس وصلى إبراهيم .. ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه

Wahai penduduk Kufah, Allah telah memberikan banyak keutamaan kepada kalian yang tidak diinginkan untuk diberikan kepada seorangpun. Tempat shalat kalian adalah rumah Adam, rumah Nuh, rumah Idris, dan tempat shalatnya Ibrahim. .. kiamat tidak akan terjadi, sampai Hajar Aswad dipindah ke Kufah (Irak). (al-Wafi, karya al-Faidh al-Kasyani, 2/215)

Laa haula wa laa quwwata illaa billaaah.

Tinggalkan komentar