Kelebihan Seorang Muadzin

Muadzin adalah orang yang memanggil, memanggil manusia untuk shalat atau untuk datang ke masjid dan mengerjakan shalat. 

Bagi para muadzin terdapat pahala dan kelebihan sendiri yang Allah Swt berikan. 

Suatu saat Ibu Katsir pernah ditanya tentang siapakah yang lebih baik ucapannya berbanding seseorang yang mengajak kepada Allah? Beliau menjawab:Mereka adalah Muadzin. 

Sumber: Tweet Ust @fahmirusliMFR

Share your love
Jumal Ahmad
Jumal Ahmad

Jumal Ahmad Ibnu Hanbal menyelesaikan pendidikan sarjana pada jurusan Pendidikan Agama Islam dan Magister Pengkajian Islam di SPS UIN Jakarta. Aktif di lembaga Islamic Character Development dan Aksi Peduli Bangsa.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDID