RAHIM makhluk Allah yang Dahsyat…

Rahim adalah ciptaan Allah.  Maka ada istilah SilatuRahim artinya menyambung hubungan dengan sesama.

MENGAPA RIZKI seseorang menjadi susah ?
Mengapa kondisi dalam rumah tangga jadi “panas” haus akan Rahmat Allah ?

Itulah RAHIM…

Maka jika seseorang memutuskan silaturahim, Allah akan memutuskannya dari atas tujuh langit.

“Allah menciptakan RAHIM sebagai suatu yang lemah dan tergantung di arsy sebagaimana tersebut di dalam hadits shahih.

RAHIM  berkata,
‘Wahai Tuhan, ini adalah kedudukan yang meminta perlindungan kepada-Mu dari pemutusan hubungan.’

Allah bertanya, Tidaklah engkau rela aku sambungkan orang yang menyambungkanmu dan aku putuskan orang yang memutuskanmu?’

Rahim-pun  menjawab, “Ya.”

Allah lalu mengatakan, “Demikian itulah untukmu.”

Kemudian Allah menurunkannya ke bumi.

“Maka barangsiapa yang menyambungkannya, akan disambungkan oleh Allah dan barangsiapa yang memutuskannya, akan diputuskan oleh Allah.”

Inilah jawaban bagi mereka yang kekurangan rahmat Allah ( rizki sulit, rumah tangga tidak damai dst)

MENGAPA orang yang memutuskan silaturahmi masih saja merasa BENAR dan tak peduli !! Keras hati ?

Allah SWT berfirman, “Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.” (QS. Muhammad: 22-23)

Jadi, orang yang memutuskan silaturahmi adalah seorang yang tuli, bisu, buta, dan tidak mengerti apa-apa.

Seseorang yang memutuskan silaturahim akan mendapatkan laknat sebagaimana disebutkan dalam ALQURAN.

Seorang yang memutuskan silaturahmi berarti melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah setelah kejahatan meninggalkan shalat.

Seandainya hujan turun dari langit ia akan meratai manusia kecuali orang yang memutuskan silaturahim.

Seandainya rahmat dari sisi Tuhan Yang Maha Esa turun niscaya setiap orang akan mendapatkannya kecuali orang yang memutuskan silaturahim.

Ingat lah bahwa Syetan selalu mengajak permusuhan..

Perhatikan FIRMAN ALLAH….

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu

Apakah ada perilaku kita, tutur kata kita yang memutuskan hubungan antar manusia ?
Apalagi antar lembaga…!!

Hindarilah perilaku “memutuskan”.
Bangunlah perilaku “menyatukan”.

Tebarkanlah kebaikan dan kedamaian….
AGAR kita selalu dilimpahkan rahmat Allah…. amin ya Robbal Aalamiin

           Islamic Character Development
Aksi Peduli Bangsa – Masjid Raya Pondok Indah

Sumber: BC Ust Arifin Jayadiningrat

Jumal Ahmad
Jumal Ahmad

Jumal Ahmad Ibnu Hanbal menyelesaikan pendidikan sarjana pada jurusan Pendidikan Agama Islam dan Magister Pengkajian Islam di SPS UIN Jakarta. Aktif di lembaga Islamic Character Development dan Aksi Peduli Bangsa.

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *