Siapa Guru Al-Ghazali dalam Ilmu Politik?

Terdapat bukti yang nyata bahwa Imam al-Ghazali pernah belajar ilmu sains politik dari gurunya yang bernama Imam Juwaini (wafat pada 478 Hijrah). Nama lengkap gurunya itu ialah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Heweh al-Juwaini.

Imam Juwaini terkenal dengan sebutan Abul Ma’ali al-Juwaini dan mendapatkan gelar Imamul-Haramain. Gelar ini didapatkan karena beliau pernah bertugas sebagai imam shalat di kedua-dua buah masjid besar yaituMasjid al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Berikut ialah senarai beberapa buah karya ulama dalam bidang sains politik :

 1. Ghiyatul Umam fil-Iltiyath al-Dzulam (Pertolongan Umat Terhadap Kezaliman); Imam Juwaini;
 2. al-Ahkam al-Sultaniyah (Hukum-hukum Tata Pemerintahan), Imam al-Mawardi;
 3. al-Ahkam al-Sultaniyah (Hukum-hukum Tata Pemerintahan), oleh Qadhi Abu Ya’la
 4. al-Siyasiyah al-Syar’iyyah fi Islah al-Raai wal-R’iayah (Polisi Syara’ Dalam Memperbaiki Pemerintah dan Rakyat) oleh Ibnu Taimiyah;
 5. al-Turuq al-Hukmiyah (Qaidah Membuat Keputusan) oleh Ibnul Qaiyim (Murid kepada Ibnu Taimiyah)
 6. Tahrir al-Ahkam fi Tadbir Ahli-Islam (Pembukuan Segala Perintah Demi Mentadbir Umat Islam) oleh Imam Ibnu Jamaah;
 7. I’anatul-Insan ‘ala ahkamil-Sultan (Pertolongan Kepada Insan Terhadap Pemerintahan Sultan) oleh Imam Ibnu Jamaah;
 8. Tahrir-Suluk fi Tadbiril-Muluk (Penyusunan Cara Pada Pentadbiran Raja) oleh Abul-Fadzl, Muhammad al-’Araj;
 9. al-Minhaj (Peraturan) oleh al-Hulaimi, wafat 404-H;
 10. al-Durrath al-Gharra Fi Nasihatil Salatin wal-Qudal wal-Umara’ (Mutiara Cemerlang Pada Nasihat Sultan, Hakim dan Pembesar) oleh Mahmud Islam yang ditulis pada tahun 843-H dan
 11. al-Jawahir al-Mudziah fil-Ahkam al-Sultaniyyah (Sinaran Permata Tentang Tata Pemerintahan Negara) oleh Abdul Rauf al-Manawi pada tahun 1031-Hijrah.

Disamping itu terdapat beberapa karya yang ditulis khusus tentang bidang pentadbiran dan nasihat kepada raja-raja dan pembesar-pembesar negeri, di antaranya ialah:-

 1. al-Adab al-Kabir (Peradaban Agung) oleh Ibnu al-Muqaffa’;
 2. al-Taj (Mahkota) oleh al-Jahidz;
 3. Sirajul-Muluk (Pelita Raja) oleh al-Turtusi;
 4. al-Manhaj al-Masluk fi siyasah al-Muluk (Peraturan yang Dipakai dalam Polisi diRaja) oleh Abdul Rahman bin Abdullah untuk al-Nasir Salahuddin Yusuf, dan
 5. al-Jauhar al-nafis fi siyasat al-Rais (Permata Bernilai Pada Perjalanan Pengetua) oleh Ibnu Haddad yang dikarangnya pada tahun 649 Hijrah.

Imam al-Ghazali adalah seorang tokoh politik yang ulung lagi agung; beliau telah melahirkan beberapa karya yang amat bernilai dalam bidang politik. Misalnya di dalam karyanya yang berjudul “al-Iqtisad fil-I’tiqad” (Kesederhanaan dalam Kepercayaan) di mana beliau membahas tentang “Imamah” (Kepimpinan) dalam sebuah negara Islam.

Al-Ghazali telah mengupas secara amali hakikat politik dan seluk beluknya dengan panjang lebar didalam karyanya yang berjudul “al-mustadzhiri” dan juga di dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin, jilid yang kedua, beliau mengupas tajuk “al-Ma’khuz wal-Akhiz” (yang diambil dan yang mengambil) berkenaan harta kekayaan seseorang sultan sesebuah negeri.

Sebagai ahli sains politik, al-Ghazali telah banyak membuat penyelidikan dan kajian terhadap karya-karya orang lain termasuk sebuah karya yang amat terkenal berjudul “Kasyful-Asrar wa Hatkul-Astar” (Penyingkapan Rahsia dan Pencabulan Tabir) yang dihasilkan oleh hakim (kadi) bernama Abul Talib yang mana al-Ghazali membuat penolakan terhadap puak-puak Rafidi dari golongan Batiniyah.

Berasaskan kitab Kasyful-Asrar inilah al-Ghazali membentuk karyanya yang berjudul “al-mustadzhiri” tadi. Di samping itu al-Ghazali juga telah menulis dari hal hukum-hakam mengenai Ketua Negara seperti terdapat di dalam karyanya yang berjudul “al-Iqtisad fil-I’tiqad” yang telah pun disebut sebelum ini.

Kepedulian Al-Ghazali lewat nasehat-nasehatnya untuk penguasa saat itu, telah membuahkan kestabilan politik dinasti Seljuk. Salah satunya lewat karyanya Fadhaih Bathiniyyah yang berhasil meredam gerakakan Syiah Bathiniyyah yang bertujuan untuk menyingkirkan muslim Sunni.

Selengkapnya di Pendidikan Sains Politik dalam Karya-Karya Al-Ghazali

Share your love
Jumal Ahmad
Jumal Ahmad

Jumal Ahmad Ibnu Hanbal menyelesaikan pendidikan sarjana pada jurusan Pendidikan Agama Islam dan Magister Pengkajian Islam di SPS UIN Jakarta. Aktif di lembaga Islamic Character Development dan Aksi Peduli Bangsa.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDID