Tag بكر أبو زيد

Adab Pelajar Ilmu Hadits

Adab Thalibul Hadits min “al-Jami’” Lil Khatib, buku ini mengambil inti sari serta pilihan-pilihan yang diambl dari kitab al-Jami; li Akhaqir Rawi yang dikarang oleh Khatib al-Baghdadi, pengarang buku ini adaah Syaikh Bakar bin Abdulah Abu Zaid, salah satu ulama…