Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Pengarang Tafsir As-Sa’di

Tafsir As-Sa'diNama Mufassir

Beliau adalah Abu ‘Abdillah, ‘Abdurrahman bin Nashir bin ‘Abdullah bin Nashir as-Sa’dy at-Tamimy al-Qashimy, al-‘Allamah, seorang Mufassir dan ahli fiqih, pengarang banyak buku. (Untuk melihat biografinya, silahkan baca: Masyaahiir ‘Ulamaa` Najd, h.392; Mu’jam al-Mufassiriin, Jld.I, h.279)

 

Nama Kitab

Tafysiir al-Kariim ar-Rahmaan Fii Tafsiir Kalaam al-Mannaan.

Baca Selengkapnya