Tag Abu Hurairah

Adab Pelajar Ilmu Hadits

Adab Thalibul Hadits min “al-Jami’” Lil Khatib, buku ini mengambil inti sari serta pilihan-pilihan yang diambl dari kitab al-Jami; li Akhaqir Rawi yang dikarang oleh Khatib al-Baghdadi, pengarang buku ini adaah Syaikh Bakar bin Abdulah Abu Zaid, salah satu ulama…

Abu Hurairah Gudang Perbendaharaan Hadis Pada Masa Wahyu

Abu Hurairah: Gudang Perbendaharaan Hadis Pada Masa Wahyu

Abu Hurairah – Tidak asing lagi dikalangan umat ini, tentang sahabat yang sangat erat dengan dunia periwayatan hadits dan beliau pula diantara para sahabat yang paling banyak meriwayakan hadits Rosulullah saw, dialah Abu Hurairah ra. Artikel ini pertama kali terbit…