Tag al-ghazali dan kemuduran sains

Imam Al-Ghazali dan Tuduhan Kemunduran Sains Islam

Imam Al-Ghazali dan Tuduhan Kemunduran Sains Islam – Teori umum yang diterima banyak orang dalam sejarah Islam bahwa setelah mengalami masa keemasan (golden age) selama 500 tahun, dunia Islam menjadi mercusuar pergolakan renaissance di Eropa. Dunia Islam masuk masa ‘keterbelakangan’…