Puasa Adalah Amanah

puasa

Nabi saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khara’ithi dengan sanad Hasan dan Ibnu Mas’ud dalam Makarim Akhlaq bahwa  “Puasa adalah amanah maka hendaklah salah seorang di antara kamu menjaga amanahnya”.  Tujuan utama puasa Ramadhan adalah menjadikan manusia yang bukan hanyan beriman, tetapi juga bertakwa sebagaimana firman Allah swt “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Qs. Al-Baqarah: 183).

Baca Selengkapnya

Perintah Menunaikan Amanat

Amanat merupakan segala sesuatu yang dibebankan kepada seseorang atau dipercayakan kepadanya. Amanat ini mencakup hak-hak Allah, seperti berbagai macam kewajiban. Juga mencakup hak-hak hamba, seperti barang-barang yang dititipkan. Oleh karena itu, seseorang berkewajiban untuk menunaikan dangan sebaik-baiknya. Dia harus menunaikannya kepada pemiliknya dan tidak menyembunyikan, mengingkari, atau membelanjakannya tanpa adanya izin yang dibenarkan syariat:

Allah swt berfirman: ” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (QS Annisa’:58)

Baca Selengkapnya