Tag Antara Agama dan Filsafat menurut Abdullah Draz

Muhammad Abdullah Draz: Biografi dan Pengenalan Pemikirannya

AHMADBINHANBAL.COM – “Tidak patut bagi mana-mana penyelidik dan pengkaji bidang tafsir untuk mengabaikan buku ini. Malah buku ini perlu dihafal kerana ia suatu karya yang agung sekali.” Demikian kata Shaykhul Balaghiyyin (mahaguru bidang balaghah), Prof Dr Muhammad Abu Musa. (…