Tag azyumardi Azra

pancasila dan islam

Hubungan Agama dan Negara

Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut…

Pengantar Sejarah Islam

Marshal Hudgson dalam bukunya The Venture of Islam membagi Islam menjadi 3 bidang yaitu: Islam. Islam sebagai doktrin dan ajaran. Islam itu satu bersumber pada Al-Quran dan Hadits dan dalam juknis dan juklaknya dibahas dalam kajian fiqih. Islamicate. Bidang yang…

id_IDID