Tag bekam

Hukum Islam Tentang Pengobatan Alternatif

Sebelum membahas hal ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan dalam mengambil sebab. Karena berobat sangat erat kaitannya dengan hukum mengambil sebab. Maksud mengambil sebab di sini adalah seseorang melakukan suatu usaha (“sebab”) untuk dapat meraih apa yang…

Kisah Al-Harits bin Kaldah dan Raja Persia

Salah satu tabib yang terkenal di kalangan bangsa Arab adalah Al-Harits bin Kaldah. Beliau hidup pada masa Rasulullah ﷺ. Beliau adalah orang yang ikut makan bersama Khalifah Abu Bakar ketika mereka berdua diracuni melalui daging khazirah (daging yang diberi tepung…