Tag Berinteraksi dengan Al Qur’an

Berinteraksi Dengan Al Qur’an

Allah SWT telah memberikan kemuliaan kepada umat islam dengan menganugerahkan kitab suci yang terbaik yang diturunkan kepada manusia. Allah juga telah memuliakan kita dengan mengutus nabi yang terbaik yang pernah diutus kepada manusia. Sesuai firman Allah SWT: “Sesungguhnya telah Kami…