Tag Duduk

Menuju Kejayaan Islam

Sesungguhnya kita hidup pada suatu zaman yang banyak fitnah, tantangan dan cobaan. Musuh-musuh Islam terus berusaha memporak-porandakan barisan kaum muslimin dengan cara dan metode yang beraneka ragam. Misalnya dengan cara menyusupkan pemahaman-pemahaman yang bukan berasal dari ajaran Islam ke dalam…

My Online Diary

Catatan harian pertama saya buat waktu usia sekolah menengah pertama, buku diary saya buat sendiri hanya memanfaatkan sisa buku pelajaran lalu saya tulis di depannya ‘my diary book’. Kesukaan menulis diary itulah cikal bakal minat saya dalam tulis menulis. Semasa…

Sistem Kapitalisme di Ambang Kehancuran

Keruntuhan komunisme di Uni Sovyet yang diikuti dengan berakhirnya perang dingin telah membawa penduduk dunia memasuki masa transisi sistem ekonomi yang kemudian diisi secara paksa oleh sistem kapitalisme dengan dalih liberalisasi dan globalisasi kepada seluruh negara-negara di dunia, terutama negara-negara…

Mengenal Syiah Lebih Dekat

Membahas sekelumit tentang Syiah, semoga bisa menjadi pengantar memahami dan mengenal Syiah lebih dekat. Sejarah Awal Syiah Syiah secara bahasa mempunyai arti “Sekumpulan orang yang menyepakati suatu perkara, pengikut seseorang atau pendukung”. (Tahdzibu al-Lughah 3: 61). Sedangkan menurut istilah bermakna…