Tag hubungan Agama dan negara

Dilema kaum muslimin - ahmadbinhanbal.com

Ringkasan Buku Islam dan Sekulerisme: Dilema Kaum Muslimin

Kajian ini membahas inti dari buku ‘Islam dan Sekulerisme’ oleh Syed Al-Attas, jika bab 1 dan 2 menjelaskan latar belakang masalah, bab ke-3 membedakan mana Islam dan mana Barat, maka bab ke-4 ini membahas akar masalah umat Islam. Tujuan buku…

pancasila dan islam

Hubungan Agama dan Negara

Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut…