Imam Al-Ghazali dan Ilmu Kalam

imam al-ghazali

Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, muncul peristiwa demi peristiwa di tengah umat Islam yang menuntut mereka memberi jawaban tentang persoalan pokok keimanan. Hubungan Allah sebagai khalik dan kejadian segala makhluk-Nya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dikenali dan mesti diakui manusia, sampai kaitan antara kebenaran wahyu dan kebenaran akal, membuat persoalan keimanan ini menghasilkan … Baca Selengkapnya

Muktazilah: Penamaan, Sejarah dan Lima Prinsip Dasar (Ushul Al-Khamsah)

Menjelaskan awal penamaan, sejarah Muktazilah pada masa Umayyah dan Abbasiyah dan tokoh-tokoh terpenting Muktazilah. Perkara lain yang dibincangkan adalah pandangan Muktazilah tentang lima dasar ajaran Muktazilah (al-ushul al-khamsah) yang terdiri dari at-tauhid, al-adl, al-wa’du wal wa’īd, al-manzilah bainal manzilatain dan amar ma’ruf nahi mungkar.