Tag imamah

syahrbanu iran dan islam-ahmadbinhanbal.com

Syahrbanu, Iran dan Islam

Ini artikel dari Ali Reza yang membantah tulisan saya tentang pernikahan Imam Husain dan Syahrbanu/Syahzanan yang terbit di Fimadani.Com. Sengaja saya post di blog ini agar banyak dibaca orang dengan terlebih dahulu meminta izin kepada penulis. Tulisan Saudara Jumal Ahmad[1]…

imamah dalam syiah

Konsep Al-Imamah dalam Perspektif Syi’ah

Konsep A-Imamah – Konflik Sunni-Syiah telah terjadi sejak di awal-awal abad sejarah peradaban Islam. Bermula dari perbedaan dalam aspirasi politik, kemudian berkembang memasuki ranah teologi dan keagamaan. Hingga kini pun gesekan-gesekan senantiasa mewarnai dinamika hubungan keduanya, dari gesekan halus hingga…

Mengapa Kepemimpinan Syiah Diserahkan Kepada Keturunan Husain?

Syiah memiliki sebuah keyakinan yang sudah mendarah daging bahwa Imamah atau kepemimpinan termasuk pokok dari pokok-pokok agama (ashlun min ushuluddin), tidak dianggap sempurna keimanan seseorang kecuali dengan meyakini adanya imamah, orang yang tidak mau mengimani dianggap kafir! Mereka meletakkan Imamah…

id_IDID