Tag Intelegensi

Pengaruh Menghafal Al-Quran Terhadap Prestasi Belajar

Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan pada umat manusia sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi…