Tag jumlah ayat alquran

alquran

Jumlah Huruf Al-Quran dan Jumlah Ayat Al-Quran

Imam Syafi’i dalam kitab Majmu al-Ulum wa Mathli’u an Nujum dan dikutip oleh Imam ibn ‘Arabi dalam Mukaddimah al-Futuhuat al-Ilahiyah menyatakan jumlah huruf-huruf dlm Al Qur’an diurut sesuai dengan banyaknya: ا Alif  : 48740 huruf, ل Lam : 33922 huruf,…

id_IDID