Nasehat Bagi Yang Mau Menghafal Al-Quran

nasehat-hafal-alquran

Hari, bulan dan tahun berlalu tanpa ada amal atau ilmu pengetahuan yang bertambah, sementara orang yang berakal lagi cerdas selalu berusaha agar hari-harinya berbuah keridhaan Allah swt. Di antara sekian kegiatan yang bermanfaat untuk umur kita adalah mempelajari kitab Allah swt lewat menghafal, membaca atau mentadabburinya. Dan Nabi saw pernah mengadu kepada Allah swt dalam surat Al-Furqan kenapa umatnya menjauhi Al-Quran. Dan kali ini saya ingin berbagi tips bagi para pecinta Al-Quran tentang nasehat dalam menghafal Al-Quran yang saya rangkum dari pengalaman selama menghafal dan mengajarkan tahfidh Al-Quran.

Baca Selengkapnya

Mekanisme Menjaga Hafalan Al-Quran Dari Kelupaan

hafal al-quranLupa, mungkin sering dianggap hal biasa, bahkan lebih sering diabaikan, untuk selanjutnya dilupakan.  Mungkin kita ingat, betapa lupa pernah menjadi kebiasaan yang menyebabkan kita tak mampu menguasai pelajaran di sekolah, lupa hafalan atau lupa mencatat keluar masuk kas dagangan yang pengaruhnya sering bikin jengkel, kecewa atau bahkan penyesalan panjang.

Baca Selengkapnya

Sejarah Syi’ah Membunuh Jamaah Haji dan Mencuri Hajar Aswad

photo of people gathered at kaaba mecca saudi arabia

Daulah Qaramithah adalah kerajaan yang berideologi Syi’ah Isma’iliyah sebuah ideologi sesat yang meyakini imamah (kepemimpinan) Ismail bin Ja’far Ash Shadiq. Setelah wafatnya Ja’far bin Muhammad Ash Shâdiq, kaum Syi’ah terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya, yaitu Mûsâ Al Kâzhim, mereka inilah yang kemudian disebut Syi’ah Itsnâ ‘Asyariyah (aliran Syi’ah yang meyakini … Baca Selengkapnya

Pemikiran Ekonomi Abu Abdullah Muhammad Asy-Syaibani

islamic economic studiesBiografi Asy-Syaibani

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan bin FarqadJazariyaasy-Syaibani. Lahir di Wasith 132 H/748 M dan wafat 189 H/804 M), hidup di masa akhir dinasti Umawiyyah dan permulaan Abbasiyah. Ayahnya seorang tentara Syam pada masa dinasti Umawiyah dan tinggal di Damaskus kemudian pindah dan menetap ke Kufah. Dan ketika itu Kufah adalah sebagai markaz ilmu fikih, lughah dan nahwu, sama seperti halnya di Basrahmarkaznya ilmu adab, lughah dan nawhu.

Baca Selengkapnya

9 Jenis Tarbiyah Menurut Ibnul Qayyim Al Jauziyyah

Tak ada guru sehebat Nabi Muhammad saw, dan tak ada murid sehebat para shahabatra. Ummat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi pertamanya itu. Nabi sebagai guru terbaik tidak berkata-kata, bersikap, dan bertindak kecuali dengan bimbingan dari Allah swt. Sedangkan para shahabat mengisi hari-harinya selama lebih 20 tahun dengan … Baca Selengkapnya

Uang Pembawa Berkah

uang pembawa berkahDi pagi yang cerah, Rasulullah keluar rumah dengan senyumnya yang ramah dan menebarkan berkah. Beliau bermaksud jalan-jalan berkeliling pasar. Ditangannya membawa uang sebanyak delapan dirham. Beberapa orang yang dilaluinya menyapa Rasulullah. “Ya Rasulullah, akan pergi kemanakah Tuan sepagi ini?”

“Aku hanya ingin berjalan-jalan menghirup udara pagi,” jawab Rasulullah seraya tersenyum.

Diperjalanan, beliau bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis dipinggir jalan.

“Mengapa kau menangis?” tanya Rasulullah. Sambil tesedu-sedu, ia menceritakan apa yang menimpanya.

Baca Selengkapnya

Antara Hari Raya Dan Hari Kiamat

hari raya dan hari kiamatSelama saya hidup, tidak pernah tak pulang untuk hari raya bersama family. Ini first time tak berraya bersama, of course agak sedih. Tapi dalam hati saya ingat purpose dan kuatkan azam agar diberi kesabaran menggagai apa yang saya maui. Oleh karenanya saya minta maaf kepada siapa yang mengenali dan have bless Aidil fitri.

Selanjutnya, untuk menghibur diri sekaligus  berbagi. Saya ingin berbagi untaian pesan dan nasehat dari Ibnul Jauzi dari buku beliau Shaidul Khatir dengan tema antara hari raya dan hari kiamat. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat untuk memaknai hari nan fitri ini.

Baca Selengkapnya

Orientalisme dan Hujatan Terhadap Rasulullah SAW

Di kalangan Yahudi-Kristen, telah umum beredar hinaan atau celaan terhadap Nabi Muhammad. Misalnya penggunaan istilah pseduopropheta (nabi palsu). Johannes dari Damascus Ioannou tou Damaskhenou alias Johannes Damascenus atau John of Damascus (±652-750)] adalah orang yang paling awal menganggap Rasulullah sebagai nabi palsu. Johannes menyebut Rasulullah sebagai Mamed. Dikutip dalam buku John of Damascus: The Heresy … Baca Selengkapnya

Hukum Meremehkan Shalat

hukum meremehkan shalat“Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang meremehkan shalat dan menuruti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesaatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shaleh.” (Qs. Maryam : 59-60)

Ibnu Katsir dalam kitab kitab tafsirnya al-Quran al-‘Adzim telah menyebutkan pendapat para ulama dalam mengomentari ayat di atas di antaranya; Muhammad bin Ka’ab, as-Sa’di dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang disebut meremehkan shalat adalah meninggalkan shalat secara keseluruhan (tidak shalat). Al-Auza’i berkata bahwa Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengatakan, “Meremehkan shalat bukan berarti meninggalkannya akan tetapi meremehkan waktunya.” Dan Hasan al-Bashri berpendapat bahwa maksud meremehkan shalat adalah meninggalkan masjid.

Baca Selengkapnya

Tafsir Nabawi

المسجد-النبوي-الشريف-_-أرشيفية

Rasulullah adalah penafsir dan pensyarah utama Al Quran. Sebab pada waktu itu hanya beliau yang menjelaskan kepara para sahabatnya tentang pengertian lafadz dan makna yang terkandung di dalamnya. Mengkaji tafsir Rasulullah merupakan sebuah kajian yang memiliki bobot ilmiah yang sangat tinggi. Tafsir Rasulullah merupakan embrio karya-karya tafsir para ulama yang darinya bermunculan kitab-kitab tafsir, hadits dan berbagai macam disiplin ilmu lainnya dalam khazanah Islam yang membicarakan riwayat-riwayat Rasulullah dalam tafsir. Riwayat-riwayat ini memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan ilmu tafsir itu sendiri. Melalui riwayat-riwayat seperti inilah kajian ilmu tafsir dapat berkembang.

Baca Selengkapnya