Tag kaum sodom menyembah apa

Kisah Nabi Luth Berdakwah di Kaum Sodom

Namanya adalah Luth bin Haran. Garis keturunannya dari Nabi Adam as bersambung sebagai berikut; Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz…