Imam Al-Ghazali dan Ilmu Kalam

imam al-ghazali

Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, muncul peristiwa demi peristiwa di tengah umat Islam yang menuntut mereka memberi jawaban tentang persoalan pokok keimanan. Hubungan Allah sebagai khalik dan kejadian segala makhluk-Nya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dikenali dan mesti diakui manusia, sampai kaitan antara kebenaran wahyu dan kebenaran akal, membuat persoalan keimanan ini menghasilkan … Baca Selengkapnya