Imam Al-Ghazali dan Tasawuf

Imam Al-Ghazali dan Tasawuf

Terdapat salah faham terhadap ilmu tasawuf. Salah faham ini melahirkan tuduhan sesat yang bersumber dari tidak faham hakikat tasawuf yang terkait dengan syariah. Syariah pada taraf sempurna adalah hakikat dan intisari tasawuf, dijalankan sempurna bukan sekedar dzhahir tapi juga mementingkan fiqih batin. Syariah dan tasawuf memiliki kaitan kuat yang tidak dapat dipisahkan. Jika pisah, maka … Baca Selengkapnya