Tag kriteria imam shalat

keutamaan menjadi imam salat

Keutamaan Menjadi Imam Shalat di Masjid

Perhatian Islam terhadap masjid sangat besar, di bawah naungannya dididik generasi Qurani dan di bawah naungannya pula Nabi saw menjadi Imam para hamba-hamba yang shalih dan membina mereka dengan adab-adab Islam setiap saat. Maka ketika itu masjid menjadi tempat belajar…