Tag kubur

Kita Dan Kematian

Sebagai orang yang beriman, kita mesti lebih sering mengingat kematian, bagaimana kita mati dan dalam keadaan apa kita mati. Inilah visi orang yang beriman. Sebab, kita punya pegangan yang kuat dan siap mempertanggung jawabkan perbuatan kita. Kenapa kita mesti mengingat…

Melatih Afeksi Dengan Merasakan Masuk Dalam Kubur

Adakah dari kita yang tidak mengetahui bahwa suatu ketika akan datang kematian pada kita. Allah Ta’ala telah berfirman, yang artinya, “Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian…