Bahaya Pemikiran Kyai Liberal CS

Pemikiran Kyai LiberalBedah buku “Membendung kebatilan Kyai Liberal cs” di adakan hari Selasa 16 Maret 2010 bertepatan dengan hari Nyepi, hari rata umat Hindu, dihadiri oleh ust. Hartono Ahmad Jaiz selaku penulis buku dan termasuk sosok ulama Indonesia yang produktif dan pembicara kedua, sebagai pembanding adalah ust. Farid Ahmad Uqbah. Menariknya bedah buku ini menjadi semacam diskusi panel karena kedua pembicara sudah lama konsen dalam membendung virus-virus sesat seperti dari kalangan Islam Liberal.

Baca Selengkapnya

Ketika Manusia Menjadi Komoditi

trafficking humanManusia memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur kehidupan makhluk di alam semesta. Jin yang telah dicipta oleh Allah swt terlebih dahulu pun diperintahkan sujud kepada manusia kala itu, Nabi Adam as. Namun pada kenyataannya, muncullah sejarah perbudakan di muka bumi yang sering kali menimbulkan kerusakan. Islam sendiri pernah mengalami masa-masa itu bahkan pada masa Rasulullah saw sekalipun. Perbudakan?! Membuat manusia tak ubahnya barang komoditi yang bisa diperjualbelikan kepada orang-orang yang berdosa.

Baca Selengkapnya