Tag liwath

Kisah Nabi Luth Berdakwah di Kaum Sodom

Namanya adalah Luth bin Haran. Garis keturunannya dari Nabi Adam as bersambung sebagai berikut; Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz…

Hukuman Pelaku Homoseksual dan Lesbian menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP - ahmadbinhanbal.com

Hukuman Pelaku Homoseksual dan Lesbian menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP

Homoseksual adalah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan seksual. Kelainan menyimpang ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth yang kemudian dijatuhi hukuman oleh Allah Subhanahu Wata’ala karena melanggar fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Homoseksual (liwath)…

id_IDID