Tag marah dalam pandangan Islam

Marah Dalam Pandangan Islam

Emosi adalah suasana hati seperti marah, senang, sedih, gembira dan takut. Islam memberikan perhatian yang tinggi kepada aktivitas emosi ini misalnya emosi marah. Rasulullah saw memberikan panduan bagaimana mengatasi marah dan melarang marah serta melarang beberapa kegiatan emosi negatif lainnya…