Tag menjadi keluarga Allah

keluarga Allah

Menjadi Keluarga Allah

Rasulullah saw dan sahabatnya adalah gambaran amaliah dari al-Quran, Aisyah pernah ditanya tentang akhlaq Rasulullah saw, lantas ia menjawab: “Akhlaqnya adalah al-Quran.” (HR Ahmad) Maksudnya jika engkau ingin mengetahui akhlaq Rasulullah saw maka bukalah dan bacalah al-Quran. Kewajiban umat Islam…