Tag metode tafsir hamka

hamka dan tafsir al-azhar

Biografi Hamka dan Tafsir Al-Azhar

TAFSIR yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Tafsir Al-Azhar karya Prof. Hamka yang banyak dirujuk oleh para pengkaji Al-Quran, penjelasannya mudah dan menyejukkan, detail dan mengikuti perkembangan zaman. Biografi Buya Hamka HAMKA nama adalah akronim (kependekan) dari nama sebenarnya Haji Abdul…

Tafsir Al-Azhar

Sebab penamaan Nama tafsir Al-Azhar diambil dari nama masjidAl-Azhar dimana Buya Hamka sering memberikan pelajaran tafsir seusai shalat subuh, yang mana nama Al-Azhar itu langsung diberikan oleh syekh Mahmud Syaltut, Syeikh (rektor) universitas Al-Azhar di Kairo, seraya berharap semoga masjid…

id_IDID