Tag Muhammad

lailatul qadar

Muhasabah Ramadan

Ramadan datang dan pergi. Apakah lembaran hidup kita akan terus dinaungi keberkahannya? Apakah kita semakin mendekati Takwa yang menjadi output puasa? atau Ramadan berlalu meninggalkan kita yang masih bertatih-tatih mengejar kemuliaannya. Siapa tahu nyawa terhenti dan Ramadan datang tanpa sempat…

Terdepan Meraih Kebaikan

“Sabaqaka Bihaa Ukaasyah” artinya ‘Kamu telah didahului oleh Ukasyah’. Ungkapan ini popular dalam bahasa Arab untuk menyatakan kepada seseorang yang telah didahului orang lain dalam meraih kebaikan. Ungkapan ini berasal dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihiwasallam yang termaktub dalam Shahih…

Bagaimana Membangun Karakter Bangsa?

Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dan menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan benegara adalah pembangunan  karakter bangsa. Bangsa yang eksis adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat, pembangunan karakter merupakan wujud nyata menjaga segenap bangsa dan…

islam dan homoseksual

Islam dan Homoseksual

…Realita Homoseksual Pakar Seksologi bernama Wimpie Pangkahila mengatakan bahwa seseorang berpotensi menjadi homoseksual karena beberapa sebab, di antaranya gangguan psikoseksual pada masa kanak kanak,  faktor biologis, faktor sosia kultural, dan faktor lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan homoseksual terbentuk…

apakah baca alquran buang waktu

Kata Siapa Membaca Al Quran Membuang Waktu?

Ketika membaca tulisan ini, saya berharap Anda sedang membersamai Al-Qur’an dalam hari-hari Anda di bulan Ramadan. Membaca Al-Qur’an tidak akan menguraingi waktumu. Justru sebaliknya, ia akan menambah waktumu. Secara hitungan matematika dunia, membaca Al-Qur’an tampak seakan-akan mengurangi waktu. Dari total…

Keutamaan Menghafal Al-Quran

Allah SWT telah memuliakan uamt ini, dimana Dia telah menjadikan hati orang-orang yang shalih sebagai tempat pemeliharaan firman-firman-Nya dan dada-dada mereka sebagai mushaf untuk menjaga ayat-ayat-Nya. Allah SWT berfirman dalam salah satu hadits Qudsi: “Sesungguhnya Aku mengutusmu untuk menguji dirimu dan…

Akhlak Rasulullah SAW

Rasulullah saw adalah manusia yang sangat dermawan, hatinya sangat lembut, dan tindak tanduknya sangat sopan. Beliau sangat ramah terhadap keluarganya. Orang yang baru mengenalnya akan merasa takut karena kewibawaannya, tetapi setelah lama bersama beliau dia akan mencintainya. Rasulullah saw adalah…

pendidikan karakter

Antara Pendidikan Akhlak dan Pendidikan Karakter

Ketika anak-anak sekolah hobi tawuran hingga baku bunuh; di saat anak-anak remaja kecanduan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba); manakala kasus perkosaan biasa menimpa remaja wanita bahkan anak-anak dibawah umur, orang lalu bertanya salah siapa? Jika orang mencari kesalahan tuduhan pertama…

Nasehat Bagi Yang Mau Menghafal Al-Quran

Hari, bulan dan tahun berlalu tanpa ada amal atau ilmu pengetahuan yang bertambah, sementara orang yang berakal lagi cerdas selalu berusaha agar hari-harinya berbuah keridhaan Allah swt. Di antara sekian kegiatan yang bermanfaat untuk umur kita adalah mempelajari kitab Allah…

Tafsir Pada Masa Sahabat

Tafsir adalah kunci dari harta karun Al-Quran yang diturunkan untuk memperbaiki  dan memuliakan kehidupan manusia. Tanpa tafsir tidak mungkin kita akan sampai pada harta karun ini.Maka kita dapatkan kemunduran umat Islam dalam berbagai linikehidupan, sekalipun Al-Quran ada di tangan mereka,…

photo of people gathered at kaaba mecca saudi arabia

Sejarah Syi’ah Membunuh Jamaah Haji dan Mencuri Hajar Aswad

AHMADBINHANBAL.COM – Qaramithah adalah kelompok Syiah Ismaili yang berpusat di al-Hasa (Arabia Timur), dikenal karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Mereka juga melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap jamaah haji dan penduduk Makkah, serta mencuri Hajar Aswad dari Ka’bah. Baca…

id_IDID