Tag Mushaharah akibat Sodomi

Mushaharah (Perbesanan) Akibat Liwath (Sodomi)

Istilah “al-Mushaharah” menurut tata bahasa Arab; berasal dari kata “Shaahara”. Dikatakan “Shaahartu al-Qoum” (saya menjadikan mereka ipar), manakala saya menikah seseorang dari mereka. Al-Azhari menjelaskan: “Kata “ash-shihru” mengandung makna “kerabat wanita yang berstatus muhrim, dan juga para wanita yang masih…

id_IDID