Akhlak Rasulullah SAW

akhlakRasulullah saw adalah manusia yang sangat dermawan, hatinya sangat lembut, dan tindak tanduknya sangat sopan. Beliau sangat ramah terhadap keluarganya.

Orang yang baru mengenalnya akan merasa takut karena kewibawaannya, tetapi setelah lama bersama beliau dia akan mencintainya.

Rasulullah saw adalah sosok yang mampu menguasai hati dan jiwa para sahabat beliau sehingga kecintaan mereka terhadap beliau jauh melebihi kecintaan mereka kepada sesuatu yang lain.

Ungkapan yang selalu mereka gunakan dan diulang-ulang tatkala sedang berbicara dengan beliau adalah “bi abi ant wa ummi ya Rasuulallah” (saya menebus Anda dengan ayah dan ibuku wahai utusan Allah)

Baca Selengkapnya