Tag online diary

My Online Diary

Catatan harian pertama saya buat waktu usia sekolah menengah pertama, buku diary saya buat sendiri hanya memanfaatkan sisa buku pelajaran lalu saya tulis di depannya ‘my diary book’. Kesukaan menulis diary itulah cikal bakal minat saya dalam tulis menulis. Semasa…