Sunnah dan Orientalisme dalam sorotan

Setelah Barat merasa gagal untuk menguasai  umat Islam melalui jalan imperialisme, mereka menempuh jalan lain, di antaranya adalah dengan melancarkan serangan dari dalam melalui perang pemikiran atau Ghazwul Fikr. Untuk itu mereka mengadakan kajian-kajian tentang Islam untuk mengetahui titik-titik lemahnya kemudian disebarluaskan di kalangan mereka dan ke tengah-tengah umat islam agar keimanan mereka goyah. Salah … Baca Selengkapnya