Hari Raya Dan Hari Kiamat

Keriuhan umat di hari raya telah dibahas dengan menarik oleh Ibul Jauzi dalam bukunya Shaidul Khatiir, salah satu buku favorit semenjak di pesantren.  Beliau menganalogikan hari raya dengan hari kiamat. …

Read more