Tag Salah

Pendidikan Yang Salah

​Pendidikan yang salah membentuk kepribadian anak didik yang menyimpang serta menghasilkan perilaku dan sikap yang salah pula. Adapun pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mengarahkan anak didiknya pada: 1. Keluar dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah swt sehingga…

Ancaman Terhadap Penyalahgunaan Al-Quran

Tidak sedikit perilaku-perilaku yang tidak qurani dilakukan oleh sementara oknum-oknum yang selalu bergumul dengan Al-Quran. Baik dia sebagai orang yang sering membacakan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang sedang menghafal Al-Quran, maupun orang yang melakukan kajian tentang Al-Quran. Artinya,…

photo of people gathered at kaaba mecca saudi arabia

Sejarah Syi’ah Membunuh Jamaah Haji dan Mencuri Hajar Aswad

AHMADBINHANBAL.COM – Qaramithah adalah kelompok Syiah Ismaili yang berpusat di al-Hasa (Arabia Timur), dikenal karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Mereka juga melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap jamaah haji dan penduduk Makkah, serta mencuri Hajar Aswad dari Ka’bah. Baca…

Tips Menghafal Al-Quran

Salah satu diantara keajaiban Al Qur’an adalah bahwa Allah telah memudahkan Al Qur’an untuk dihafalkan, dan diingat, Sebagaimana Firman Allah : “ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منمدكر” Artinya : “Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka apakah ada…

My Online Diary

Catatan harian pertama saya buat waktu usia sekolah menengah pertama, buku diary saya buat sendiri hanya memanfaatkan sisa buku pelajaran lalu saya tulis di depannya ‘my diary book’. Kesukaan menulis diary itulah cikal bakal minat saya dalam tulis menulis. Semasa…

Mushaharah (Perbesanan) Akibat Liwath (Sodomi)

Istilah “al-Mushaharah” menurut tata bahasa Arab; berasal dari kata “Shaahara”. Dikatakan “Shaahartu al-Qoum” (saya menjadikan mereka ipar), manakala saya menikah seseorang dari mereka. Al-Azhari menjelaskan: “Kata “ash-shihru” mengandung makna “kerabat wanita yang berstatus muhrim, dan juga para wanita yang masih…

id_IDID