Pendidikan Yang Salah

​Pendidikan yang salah membentuk kepribadian anak didik yang menyimpang serta menghasilkan perilaku dan sikap yang salah pula. Adapun pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mengarahkan anak didiknya pada: 1. Keluar dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah swt sehingga menjadi hamba robbani. 2. Konsisten dengan perilaku berbudaya, sehingga menjadi manusia ideal. 3. Menghadapi tantangan … Baca Selengkapnya

Ancaman Terhadap Penyalahgunaan Al-Quran

menghafal-alquran-dewasa

Tidak sedikit perilaku-perilaku yang tidak qurani dilakukan oleh sementara oknum-oknum yang selalu bergumul dengan Al-Quran. Baik dia sebagai orang yang sering membacakan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang sedang menghafal Al-Quran, maupun orang yang melakukan kajian tentang Al-Quran.

Artinya, tidak selamanya orang yang selalu bergaul dengan Al-Quran itu pasti berperilaku yang qurani. Bahkan ada yang sampai aqidahnya bertentangan dengan Al-Quran, contohnya Dr. Thaha Husein yang dikenal sebagai Bapak Sastra Arab di Mesir, ia sudah hafal Al-Quran semenjak kecil, namun akhirnya ia tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah swt.

Baca Selengkapnya

Talmud, Kitab Hitam Yahudi

????????Salah besar jika masih ada yang beranggapan kalau konfrontasi abadi antara Islam dan Zionis Yahudi disebabkan sepotong bumi, sungai atau lainnya. Dan yang sebenarnya konfrontasi kita dengan Zionis Yahudi adalah konfrontasi Aqidah/ keyakinan, segala cara, daya dan upaya mereka gunakan dan kerahkan untuk melawan Islam sehingga islam dan umat Islam itu hilang baru mereka puas. Hari ini mereka sudah sukses merubah agama Kristen mereka juga ingin merubah Islam dan nampaknya usaha mereka ini sudah mulai menemukan hasil.

Baca Selengkapnya

Sejarah Syi’ah Membunuh Jamaah Haji dan Mencuri Hajar Aswad

photo of people gathered at kaaba mecca saudi arabia

Daulah Qaramithah adalah kerajaan yang berideologi Syi’ah Isma’iliyah sebuah ideologi sesat yang meyakini imamah (kepemimpinan) Ismail bin Ja’far Ash Shadiq. Setelah wafatnya Ja’far bin Muhammad Ash Shâdiq, kaum Syi’ah terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya, yaitu Mûsâ Al Kâzhim, mereka inilah yang kemudian disebut Syi’ah Itsnâ ‘Asyariyah (aliran Syi’ah yang meyakini … Baca Selengkapnya

Tips Menghafal Al-Quran

Ahli Tafsir KontemporerSalah satu diantara keajaiban Al Qur’an adalah bahwa Allah telah memudahkan Al Qur’an untuk dihafalkan, dan diingat, Sebagaimana Firman Allah : “ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منمدكر” Artinya : “Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran ?” (QS Al Qamar: 17)

Baca Selengkapnya

Muhammad Husain Az-Zahabi, Peneliti Awal Bidang Metode Tafsir

Salah satu jenis kajian yang terus berkembang seiring perjalanan waktu adalah kajian ilmu tafsir. Dalam setiap kurun waktu tertentu, cabang ini telah menghasilkan pemikir-pemikir yang brilian yang telah mampu menjelaskan berbagai macam makna yang dikandung oleh Al Quran dan menghasilkan karya-karya besar. Tak pelak lagi, nama Husain Az-Zahabi menjadi salah satu nama yang paling popular … Baca Selengkapnya

Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem Ekonomi SosialisSistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ia adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, Pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ibnu Khaldun, Bapak Ekonomi Islam Multitalenta

Ibnu Khaldun, Bapak Ekonomi Islam MultitalentaPada zaman keemasannya, dunia Islam memiliki sederet pakar ekonomi yang telah mencurahkan pemikirannya untuk membangun peradaban Islam. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Ekonom Muslim dari Tunisia ini bernama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadhrami al-Isybili, atau lebih dikenal dengan nama Abdurrahman bin Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir di Tunis pada tanggal 27 Mei 1332 M (1 Ramadhan 732H), dan wafat di Kairo pada tanggal 19 Maret 1406 M (25 Ramadhan 808H).

Baca Selengkapnya

My Online Diary

online diaryCatatan harian pertama saya buat waktu usia sekolah menengah pertama, buku diary saya buat sendiri hanya memanfaatkan sisa buku pelajaran lalu saya tulis di depannya ‘my diary book’. Kesukaan menulis diary itulah cikal bakal minat saya dalam tulis menulis.

Semasa saya duduk di bangku sekolah menengah pertama, buku diary itu sangat jarang saya tulisi. Mungkin cuma ada dua atau tiga coretan. Lalu hilang entah ke mana.

Baca Selengkapnya