Menjadi Keluarga Allah

keluarga Allah

Rasulullah saw dan sahabatnya adalah gambaran amaliah dari al-Quran, Aisyah pernah ditanya tentang akhlaq Rasulullah saw, lantas ia menjawab: “Akhlaqnya adalah al-Quran.” (HR Ahmad) Maksudnya jika engkau ingin mengetahui akhlaq …

Read more