Tag sejarah hadis

Sejarah Penulisan Hadits Pada Masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam

Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup hadits belum mendapat pelayanan dan perhatian sepenuhnya seperti al-Quran. Para sahabat, terutama yang mempunyai tugas istimewa, selalu mencurahkan tenaga dan waktunya untuk mengabadikan ayat-ayat Alquran di atas alat-alat yang mungin dapat dipergunakannya.…

id_IDID