Tag syarat syarat kemenangan

Syarat Kemenangan dalam Islam: Yakin dan Amal Shalih

Allah Swt berfirman dalam Qs.  Al-A’raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Qs.  Al-A’raf:…