Tag tafsir al-quran

Tips Menghafal Al-Quran

Salah satu diantara keajaiban Al Qur’an adalah bahwa Allah telah memudahkan Al Qur’an untuk dihafalkan, dan diingat, Sebagaimana Firman Allah : “ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منمدكر” Artinya : “Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka apakah ada…

Usaha Ulama Indonesia Untuk Menafsirkan al-Quran

Umat Islam di Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap al-Qur’an; hal ini terbukti dengan adanya pengajaran tata cara membaca al-Qur’an yang baik sesuai dengan ilmu tajwid, hingga kajian-kajian mendalam mengenai kandungan al-Qur’an. Al-Qur’an menempati kedudukan penting di dalam sejarah pergumulan awal…

tafsir hermeneutika

Tafsir Hermeuneutika vs Tafsir Al-Quran

Pokok pemikiran yang saya angkat pada makalah ini timbul dari adanya kecenderungan dari kalangan Muslim Modernis untuk menjadikan Hermeuneutika sebagai pengganti ilmu Tafsir al-Quran, maka saya mencoba untuk mengevaluasi dan mengkritisi kecenderungan tersebut dan menjadi bahaya laten jika metode Hermeuneutika…