Tag tafsir hermenutika

tafsir hermeneutika

Tafsir Hermeuneutika vs Tafsir Al-Quran

Pokok pemikiran yang saya angkat pada makalah ini timbul dari adanya kecenderungan dari kalangan Muslim Modernis untuk menjadikan Hermeuneutika sebagai pengganti ilmu Tafsir al-Quran, maka saya mencoba untuk mengevaluasi dan mengkritisi kecenderungan tersebut dan menjadi bahaya laten jika metode Hermeuneutika…