Tag tasawuf al ghazali dan ajarannya

Imam Al-Ghazali dan Tasawuf

Imam Al-Ghazali dan Tasawuf

Terdapat salah faham terhadap ilmu tasawuf. Salah faham ini melahirkan tuduhan sesat yang bersumber dari tidak faham hakikat tasawuf yang terkait dengan syariah. Syariah pada taraf sempurna adalah hakikat dan intisari tasawuf, dijalankan sempurna bukan sekedar dzhahir tapi juga mementingkan…