Tag termal

Ketika Santriku Epilepsi

Ketika merasa lemah semangat mengejar cita cita, saya selalu ingat dia, saya selalu menjadikan anak ini sebagai pelecut semangat untuk berubah dan menjadi pengingat saya untuk terus bersabar menghadapi hidup dan Allah akan memberikan pahala luar biasa besar kepada orang…