Tag Umar

Yahudi Dan Syiah

Sejak dahulu bangsa Yahudi sudah dikenal sebagai biang pemalsu kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah swt. Kitab Taurat yang dibawa oleh nabi Musa as telah diacak-acak dan sirsak habis hingga menjadi kitab yang sama sekali tidak bernilai lagi. Begitu juga…

Mengenal Syiah Lebih Dekat

Membahas sekelumit tentang Syiah, semoga bisa menjadi pengantar memahami dan mengenal Syiah lebih dekat. Sejarah Awal Syiah Syiah secara bahasa mempunyai arti “Sekumpulan orang yang menyepakati suatu perkara, pengikut seseorang atau pendukung”. (Tahdzibu al-Lughah 3: 61). Sedangkan menurut istilah bermakna…

Bukti Kasih Sayang Antara Ahlul Bait dan Sahabat Nabi Saw

Umat Islam semestinya berkasih sayang di antara mereka dan tidak bermusuhan apalagi berpecah-belah. Hal itu kita teladani dari kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara Ahlul Bait Nabi saw dengan sahabatnya. Sampai-sampai di antara mereka saling menikahkan. Sebagaimana Ali…