Sunnah Menikah di Bulan Syawal

Rasulullah saw bersabda: “Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”. (HR. Ibnu Majah)


Sahabat Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang dikaruniai oleh Allah dengan istri yang shalilah, maka sungguh Allah telah membantunya untuk melaksanakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi.” (HR. Ath-Thabrani)

Imam Nawawi berkata: “Di dalam hadits ini (Rasulullah saw menikahi Aisyah) terdapat anjuran, menikahkan, menikah dan membangun rumah tangga pada bulan Syawal”. (Syarh Shahih Muslim 9/209). []

Tinggalkan komentar