Tag ar-radif untuk mencari sinonim

ar-radif

Baru! Kini Aplikasi Ar-Radif ada di Google Play Store

AHMADBINHANBAL.COM – Ar-Radif adalah aplikasi untuk mencari kata-kata (atau al-kalimat) bahasa Arab dalam bentuk yang mutaradifat (persamaan kata), adhdad (lawan kata) atau mencari kata-kata yang bentuk qafiyah (huruf akhirnya) tidak tertentu. Dibuat oleh Dr. Taha Zaruqi, seorang programmer FOSS asal Aljazair. Dr. Taha adalah pengembang…