Tag ketika bertamu dan kebetulan pemilik rumah tidak ada maka sebaiknya

Etika Bertamu Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw

Etika Bertamu Sesuai Tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihiwasallam

Islam telah mengatur tata cara atau etika bertamu dan menerima tamu. Adab ini berfungsi sebagai penyambung tali silaturahmi sesama anggota masyarakat. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihiwasallam bersabda, “Dua orang yang tidak akan dilihat Allah Swt. pada hari kiamat adalah…